Proef- en diplomazwemmen

Proef- en diplomazwemmen

Wanneer het diploma in zicht komt gaan we proefzwemmen in een 25-meter bad in Beek en Donk. Kinderen kunnen alvast wennen aan het zwembad waar ook het diplomazwemmen plaats vindt. Het proefzwemmen en het diplomazwemmen worden door ons begeleid.

De zwemexamens worden meestal groepsgewijs afgenomen.

Proef- en diplomazwemmen 2018 en 2019

 Proefzwemmen  Diplomazwemmen
 09-09-2018  16-09-2018
 18-11-2018  25-11-2018
 03-02-2019  10-02-2019
 07-04-2019  14-04-2019

Ons zwembad is een erkend opleiding- en exameninstituut voor nationale zwemdiploma’s.

Het proefzwemmen en diplomazwemmen op zondag, 18 en 25 november 2018 begint om:

10.45 uur voor het A-diploma,

11.45 uur voor het B-diploma en het C-diploma,

12.45 uur voor het Easy Swim en het Zwem-speciaal diploma

Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn in Zwembad de Drie Essen in Beek en Donk!

Voor de survival- en snorkelcertificaten is er geen proefzwemmen maar alleen diplomazwemmen gepland in het 25-meter bad in Beek en Donk. Dit is op zondag, 25 november, om 12.45 uur.

Meer weten over Proef- en diplomazwemmen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of telefoon.

error: Content is protected !!