Privacyverklaring

Privacyverklaring Bosbad de Meander

25 mei 2018

Versie 1.0

Bosbad de Meander
Sint Maartensweg 16
5964 NH Meterik
Tel. 077-3988161
E-mail: info@bosbaddemeander.nl

Bosbad de Meander VOF respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Bosbad de Meander.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van een met u afgesloten overeenkomst. We hebben gegevens van u nodig om te kunnen voldoen aan onze dienstverlening namelijk het aanbieden van zwemlessen en andere zwemactiviteiten. Dit dient zo optimaal mogelijk en zo veilig mogelijk te gebeuren. We doen er alles aan om uw privégegevens privé te houden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

Naam gebruiker en eventueel ouder/verzorger
Geslacht
Adres
Telefoonnummer(s)
E-mail
Geboortedatum
Gegevens m.b.t. deelname aan zwemactiviteiten zoals presentie

Apparaat-gegevens:
in het software systeem wordt bijgehouden welk type apparaat en user-agent inlogt op de persoonlijke pagina. Dit gebeurt uitsluitend om de veiligheid van het systeem te kunnen waarborgen, te onderhouden of te optimaliseren.

Locatiegegevens:
uit veiligheidsoverwegingen bewaart het software systeem het ip-adres waarmee wordt ingelogd.

Gegevens Vragenlijsten :
Er worden vanuit Splash Software vragenlijsten verstuurd naar klanten om de kwaliteit te kunnen waarborgen en om onze dienstverlening te verbeteren. Deze input wordt niet anoniem bewaard om een juiste opvolging te kunnen doen.

Gegevens Ezzy’s Island app:
Kinderen die zwemles volgen bij Bosbad de Meander krijgen toegang tot de app Ezzy’s Islands. Deze app kan een bijdrage leveren aan de zwemopleiding van kinderen. Hierbij wordt data vanuit de app verstuurd naar de software.

De volgende gegevens worden verstuurd en bewaard:
de feedback van kinderen op de vragen die Ezzy hen stelt, de voortgang binnen de app( zodat deze niet gelimiteerd is tot één enkel apparaat), en informatie die ouders en/of lesgevers kunnen gebruiken om kinderen beter te helpen. Daarnaast wordt bijgehouden op welk type apparaat de app is geïnstalleerd i.v.m. performance- en stabiliteitsverbeteringen.

Medische gegevens:
Soms is het noodzakelijk om medische gegevens bij te houden i.v.m. de therapeutische zwemactiviteiten en de veiligheid van de deelnemer en de andere deelnemers. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Cameratoezicht

Uit veiligheidsoverwegingen is er camerabewaking bij het zwembad zelf. Er is geen camerabewaking in de kleedruimte en de toilet. De opgenomen beelden worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De bewaking dient voor de veiligheid van de zwemmers en het personeel.

 Wie heeft er buiten Bosbad de Meander nog toegang tot uw gegevens?

Bosbad de Meander geeft uw gegevens niet aan derden verder, behalve:

  • indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, zoals bijvoorbeeld het door ons gebruikte software programma Splash Software. Dit is een software pakket dat speciaal ontwikkeld is voor zwemscholen.
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

 Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. Bosbad de Meander is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van Google Analytics
Bosbad de Meander maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de resultaatpagina’s zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie voor statistische informatie en om deze informatie aan Bosbad de Meander te verstrekken.

Cookies

Bosbad de Meander verzamelt enkele cookies op de website, deze gericht op het verbeteren van de gebruikerservaringen (necessary cookies) en statistische cookies (Google Analytics).

 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Bosbad de Meander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zo lang wettelijk verplicht is.

 Beveiliging van de gegevens

We doen er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Bosbad de Meander van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Recht van inzage

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan.