Onze visie

 

Onze visie

Toen wij in 2007 gestart zijn, merkten we dat er naast behoefte aan reguliere zwemlessen voor kinderen er ook behoefte was aan zwemlessen voor kinderen die het in de “reguliere” zwemles moeilijk hadden.

Wij streven ernaar ieder kind, iedere volwassene, met of zonder beperking, de mogelijk te bieden te leren zwemmen.  

Daarom bieden wij zwemlessen aan in kleine groepen. Dit kunnen groepen van maximaal 6 of maximaal 4 kinderen zijn. Op deze wijze kunnen wij iedereen de persoonlijke aandacht geven die nodig is.  Contact en een goede communicatie spelen hierbij een centrale rol. Ouders zitten tijdens de zwemles aan de rand van het zwembad en kunnen toekijken.

Uiteraard is het ook mogelijk om privézwemles te krijgen.

“Wanneer je niet kan leren zwemmen zoals het moet dan moet je leren zwemmen zoals het kan.”

Leren zwemmen met plezier is ons devies. Het leren zwemmen gaat beter met het beleven van plezier en enthousiasme. Spelenderwijs leren de kinderen zich prettig te voelen in het water. Dit is een belangrijke basis voor het leren zwemmen.

Wij staan voor professionaliteit. Iedere zwemdocent is bij ons gekwalificeerd en heeft ook regelmatig trainingen en andere opleidingen of cursussen. Ook intern worden vaardigheden en competenties van de docenten van team Bosbad de Meander verder ontwikkeld.

Veiligheid speelt een centrale rol bij Bosbad de Meander. Gedurende de zwemlessen ligt een belangrijk accent op het veilig vertoeven in en rond het water. Al vanaf de eerste lessen wordt hier aandacht aanbesteed.  Wij vinden het belangrijk dat iedereen een bepaalde mate van zelfredzaamheid in het water ontwikkelt.

error: Content is protected !!