Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bosbad de Meander VOF te Meterik

KvK nummer 52750264

Versie 1.1

Zwemlessen en zwemactiviteiten

Zwemles: uw kind komt iedere week zwemmen op een vaste dag en vast tijdstip. De lessen duren 45 minuten, en bestaan uit maximaal 6 kinderen.

Zwemles speciaal: uw kind komt iedere week zwemmen op een vaste dag en vast tijdstip. De lessen duren 45 minuten, en bestaan uit maximaal 4 kinderen.

Privéles vindt plaats in overleg met de zwemdocent en duurt 30 minuten.

Andere activiteiten duren in de regel 45 minuten tenzij er anders overeengekomen is.

De deelnemer of de verzorger van de deelnemer aan het zwemmen krijgt toegang tot de persoonlijke pagina via onze website waar u belangrijke informatie terug kunt vinden.

Via deze persoonlijke pagina heeft u de mogelijkheid om de gegevens van uw kind of van u zelf te raadplegen en te wijzigen. Wij attenderen u erop dat deze gegevens op het diploma komen te staan en daarom door u op juistheid gecontroleerd en indien nodig gewijzigd moeten worden.

Tijdens de zwemles maken wij gebruik van een  EasySwim zwempak. Deze pakken kunt u bij ons kopen.

 

Inschrijven

U kunt zich via onze website aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Na de aanmelding voor de zwemles of de zwemles speciaal nemen wij enkele weken voor de startdatum van de gewenste zwemcyclus contact met u op. Indien er geen wachtlijst is voor de gewenste startdatum plannen we een gratis proeflesje in overleg met u. De duur van dit proeflesje is ongeveer 20 minuten.

Indien u of uw kind niet kan starten omdat er een wachtlijst is wordt dit met u besproken.

Na de aanmelding voor andere zwemlessen of activiteiten nemen wij contact met u op voor een proefles. Indien er plaats is voor de zwemles of activiteit maken we een afspraak voor de planning van de eerste deelname. De eerste deelname aan een zwemactiviteit is gratis. Indien er geen plaats is bespreken we met u wanneer u zou kunnen starten.

Bij aanmelding kunt u voorkeuren aangeven voor bepaalde weekdagen en tijdstippen. Wij houden hier zo mogelijk rekening mee bij de planning maar kunnen niet garanderen dat er op de aangegeven voorkeur(en) plaats is. Indien er geen plaats is op de door u aangeven tijd nemen we contact met u op om te overleggen.

De hoogte van het inschrijfgeld kunt u vinden onder tarieven via onze website.

Wij verzoeken u eventuele lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s bij uw inschrijving te vermelden. Alleen dan kan de zwemdocent(e) bij het lesgeven rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.

 

Zwemles of zwemles speciaal afmelden/inhalen

Indien uw kind afwezig is wegens ziekte of een ander reden dient u dit via de persoonlijke pagina te melden. U kunt uw kind tot vlak voor aanvang afmelden. We verzoeken u vriendelijk om dit zo vroeg mogelijk te doen zodat anderen bijtijds een inhaalles kunnen plannen.

Deze afgemelde of gemiste les geeft recht op een halve inhaalles. Indien uw kind 2 keer afwezig is geweest, heeft hij/zij recht op een inhaalles.

Een inhaalles kunt u via de persoonlijke pagina van uw kind inplannen onder het kopje  activiteiten en dan “inhaallessen”. Inhaallessen kunnen niet met het lesgeld verrekend worden of in geld geretourneerd worden. U dient zelf initiatief te nemen om de inhaallessen in te plannen.

 

Andere zwemactiviteiten afmelden

Indien u afwezig bent vanwege ziekte of een andere reden verzoeken wij u om u via de persoonlijke pagina af te melden. Wij verzoeken u vriendelijk dit zo vroeg mogelijk te doen vanwege de planning en de andere deelnemers.

 

Extra lessen plannen

Via de persoonlijke pagina kunt u ook extra lessen plannen. De kosten van de deze extra lessen worden in rekening gebracht.

 

Opzeggen

Indien u ervoor kiest om voor het behalen van het C-diploma te stoppen, verzoeken wij u dit uiterlijk een week voor het proefzwemmen van het diploma, het diploma waarna u wenst te stoppen, aan ons te melden i.v.m. het plannen van het rooster.

Indien u er voor kiest om tussentijds te stoppen geldt er een opzegtermijn van een maand. U kunt deze tussentijdse stop alleen schriftelijk opzeggen.

 

Diplomazwemmen

Tijdens de zwemles worden de kinderen worden geselecteerd door de zwemdocent(e) voor het proefzwemmen voor het diploma en het diplomazwemmen.

Het diplomazwemmen voor kinderen en het proefzwemmen voor het diploma vindt plaats in een 25 meter zwembad. Te zijner tijd krijgt u informatie over de data, tijden en locatie. Deze lessen zijn verplicht en niet te gebruiken ter vervanging van inhaallessen. De kosten voor dit proefzwemmen en het diplomazwemmen worden meegenomen in de automatische incasso.

U ontvangt daarover een uitnodiging met de locatie en het tijdstip van het proefzwemmen en het diplomazwemmen. De diploma uitreiking vind plaats in het zwembad.

Tijdens het proef- en diplomazwemmen mag u alleen maar uw eigen kind fotograferen. Een ander kind mag u alleen fotograferen of filmen indien u toestemming heeft gekregen van de ouder/verzorger van het betreffende kind.

U mag alleen foto- en filmmateriaal publiceren op internet van u eigen kind, tenzij uw toestemming heeft gekregen van de ouder/verzorger van het kind waarvan uw beeldmateriaal wilt publiceren.

 

Betalingen

Voor de betaling van het lesgeld kunt u voor alle activiteiten een machtiging invullen voor automatische incasso. De zwemles en de zwemles speciaal wordt achteraf betaald voor de lessen die in de voorgaande maand oorspronkelijk gepland stonden.

Bij de overige zwemlessen en activiteiten wordt achteraf betaald voor de lessen die u of uw kind in de voorgaande maand aanwezig waren.

Indien u niet aan de verplichting van betaling voldoet hebben wij het recht om u de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Eveneens hebben wij het recht om uw kind niet te laten deelnemen aan het proef- en diplomazwemmen indien u niet aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.

Inschrijfgeld en lesgelden worden niet gerestitueerd.

 

Korting

Bij deelname van 2 personen uit een gezin, waarvan er een of beiden deelneemt/deelnemen aan de zwemles of de zwemles speciaal, ontvangt u een maal per week 10% korting op de duurste les.

Indien een kind 2 keer per week gepland staat als vaste deelnemer aan de  zwemles, ontvangt u 10% korting op de zwemles.

Bij deelname van 2 gezinsleden aan een andere activiteit dan de zwemles ontvangt u 5% korting op de duurste activiteit. Indien u twee keer per week deelneemt aan een activiteit ontvangt u 5% korting hierop.

Privacy

De privacyverklaring van Bosbad de Meander maakt deel uit van de algemene voorwaarden. U vindt de privacyverklaring op onze website.

Huisregels

We verzoeken u om de huisregels, die ophangen in de accommodatie te respecteren.

 

Aansprakelijkheid

Bosbad de Meander kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt.

Bosbad de Meander is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bosbad de Meander.

Indien Bosbad de Meander aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Bosbad de Meander uitkeert.

Bosbad de Meander kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er door overmacht (bijvoorbeeld brand of overlijden) geen zwemles kan worden gegeven.

Bosbad de Meander is niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke schade of eventuele schade aan uw voertuig of andere voorwerpen, die ontstaan is op onze parkeerplaats of op of langs ons grondstuk.

 

.

error: Content is protected !!