Proef- en diplomazwemmen

Proef- en diplomazwemmen

Wanneer het diploma in zicht komt gaan we proefzwemmen in een 25-meter bad in Beek en Donk. Kinderen kunnen alvast wennen aan het zwembad waar ook het diplomazwemmen plaats vindt. Het proefzwemmen en het diplomazwemmen worden door ons begeleid.

De zwemexamens worden meestal groepsgewijs afgenomen.

Proef- en diplomazwemmen 2018

 Proefzwemmen  Diplomazwemmen
 28-01-2018 vanaf 10.45 uur  04-02-2018 vanaf 10.45 uur
 08-04-2018  15-04-2018
 10-06-2018  24-06-2018

Ons zwembad is een erkend opleiding- en exameninstituut voor nationale zwemdiploma’s.

Voor de survival- en snorkelcertificaten is er geen proefzwemmen maar alleen diplomazwemmen gepland in het 25-meter bad in Beek en Donk. De exacte datum hiervoor wordt aan u doorgegeven.

Meer weten over Proef- en diplomazwemmen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of telefoon.